MENU

SOCIAL HEALTH INSURANCE COVERAGE AND BENEFITS FOR WOMEN ABOUT TO GIVE BIRTH 

 

The Maternity Care Package is a program of the Philhealth Insurance Corporation in partnership with the Municipal Government of Magsaysay designed to enable all mothers and their newborns to have financial access to essential health services that will ensure their survival and well being. They can now deliver at the health center for free making the service accessible and affordable. Also, Philhealth shifted its provider payment mechanism to case based payment which aims to increase efficiency in health care provision, simplify understanding of PhilHealth benefits by all sectors and improve the process of availing them. This project is anchored on the health agenda of Mayor Rey B. Buhisan.

 

MATERNITY CARE PACKAGE

Usa ka serbisyo alang sa mga mabdos nga gitanyag sa Philhealth Insurance Corporation aron mas mapaduol ang serbisyo ngadto sa katawhan nga walay gasto ang pasyente.


Benepisyo sa Pasyente

1. Libre nga pagpanganak sa Municipal Health Center. Sa una, gabayad ang pasyente kon manganak sa health center apan kon accredited na ang health center sa Maternity Care Package, libre na kon adunay Philhealth coverage ang pasyente kutob sa ika-upat nga anak nga ipanganak sa normal. 

2. Libre ang prenatal check-up, mga vitamins sa mabdos ug immunization sa bata. Dili na gikinahanglan nga maghatag ang pasyente sa “donation”. 

3. Bisan tambal ug supplies libre na sa health center. Mupauli ang pasyente nga walay bayaran sa health center.

4. Duol sa panimalay sa pasyente. Dili na hasol sa pasyente ug watcher kay ang serbisyo duol ra sa ilang puy-anan.


Benepisyo sa Munisipyo

1. Adunay share o bahin ang Munisipyo sa kita o income sa kada pagpanganak sa pasyente nga maoy magamit sa Munisipyo alang sa operation sa health center. Kon daghan ang manganak sa health center, dako sab ang bahin o share sa Munisipyo.

2. Dili na mugasto ang munisipyo gikan sa ilang panudlanan alang sa pag-mentenar sa health center sama sa bayad sa kuryente ug tubig kay didto na kuhaon ang pondo gikan sa share o bahin sa munisipyo.


Kinsa ang mahimong maka-benepisyo sa MCP?

1. Pasyente nga dunay Philhealth coverage. (LGU-sponsored, self-employed ug employed, 4Ps members ug National Housing Targeting System members).

2. Mabdos nga nagpangidaron sa 19 anyos pataas nga manganak sa normal.


Kinsa ang dili mahimong manganak sa health center?

1. Mabdos nga nag-edad UBOS sa 19 anyos.

2. Permirong pagbuntis sa babae nga nag-edad ug 35 anyos pataas.

3. Multiple pregnancy kon kadtong mabdos sa kaluha ug mas daghan pa.

4. Mga mabdos nga naay kumplikasyon sama sa ovarian cyst, myoma, placenta previa kon kadtong nag-una ang inunlan.

5. Mga mabdos nga “suhi” o “suli” o kadtong nag-una ang tiil o kamot o sampot sa bata.

6. Adunay kaagi nga nakuhaan sa ikatulo ka higayon o kadtong mabdos nga nanganak ug bata nga patay na paggawas, mga na-operahan sama sa ceasarian, hysterectomy ug uban pang klase sa operasyon ug mga taas ug blood pressure, pre-eclampsia ug thyroid disorder.


Unsaon paggamit sa serbisyo sa Maternity Care Package?

1. Mubisita sa health center ug magpa-prenatal check up sa upat ka higayon aron masundan ang kahimtang sa mabdos.

2. Maghulat sa advise o sulti sa doctor kon mahimo bang manganak sa health center ang pasyente.

3. Ipakita o ipresentar ang ilang Philhealth cards o 4Ps ID o NHTS Members Data Record (MDR).

 

 

 

Source: Municipal Health Insurance Office (MHIO)